รับทำเพลต รับทำฟิล์ม พิมพ์ระบบดิจิตอล About Us Article Products Gallery Contact Us

 
 
คู่มือ การส่งไฟล์งาน ผ่านระบบ
 FTP มายัง RSINTER คลิกที่นี่

Visiter Number:
ผู้ออนไลน์ขณะนี้ 1 คน
 ทั้งหมด 6386963869638696386963869 คน
 

เข้าสู่ระบบ ด.พ. 134   
 

โรงพิมพ์


ประโยชน์ที่ได้จากการใช้ระบบ CTP


ข้อได้เปรียบข้อที่หนึ่ง: ลดขั้นตอนการผลิตให้สั้นลง ผลิตงานได้มากขึ้น
 คอมพิวเตอร์ ทู เพลท ช่วยลดขั้นตอนและปัญหาต่างๆของการทำเพลทด้วยระบบเดิม
 เป็นการทำงานด้วยระบบดิจิตอล 100%
 ขั้นตอนการทำฟิล์ม,ทำเพลท ทั้งหมด
 ปัญหาเรื่องความไม่ต่อเนื่องของการทำงานของแต่ละขั้นตอน
 ปัญหาที่เกิดจากความผิดพลาดของช่าง
 ลดเวลาในการเตรียมงานของแท่นพิมพ์ (Shorter make ready time on press)
 เพลทที่ได้มีความเที่ยงตรงสูง ทำให้ใช้เวลาในการปรับตั้งฉากน้อย
 การปรับสมดุลย์ของน้ำและหมึก
 เครื่องพิมพ์ผลิตงานได้มากขึ้น


ข้อได้เปรียบข้อที่สอง: คุณภาพสูงขึ้น
 เป็นการสร้างภาพบนเพลทโดยตรง ( first generation dot on plate)
 ไม่มีปัญหาที่เกิดจากการอัดเพลท
 เม็ดสกรีนมีความคมชัดกว่าระบบ conventional plate
 เก็บรายละเอียดของเม็ดสกรีนได้ดี ไม่มีปัญหาเรื่องเม็ดสกรีนหายหรือเม็ดสกรีนบวม
 เพลทที่ได้มีความเที่ยงตรงของฉากสูง
 เพลทที่ได้มีคุณภาพสูงและคงที่สม่ำเสมอ
 CTP เป็นระบบที่สามารถพิมพ์งานด้วย FM Screen อย่างได้ผล


ข้อได้เปรียบข้อที่สาม: ต้นทุนการผลิตต่ำ
 ลดต้นทุนในการใช้วัสดุสิ้นเปลือง (ฟิล์มและน้ำยา)
 ลดการสูญเสียของหมึกและกระดาษ
 ลดต้นทุนค่าแรงงาน
 ประหยัดเวลาและลดค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความผิดพลาดในแต่ละขั้นตอน
 บรรยากาศ/สภาพแวดล้อมในการทำงานดี
 ได้เปรียบในเชิงการตลาด

 
 

โรงพิมพ์ดิจิตอล รับทำเพลท รับทำฟิล์ม แยกสี  งานพิมพ์ระบบดิจิตอล  Digital Proof  Print On Demand
ภาพคมชัด โดยเครื่องพิมพ์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด